Prodejce zboží

Prodejce zboží

Aniž bychom si dovolili snižovat jakkoli vážnost prodeje zboží, má oproti prodejům služeb značnou výhodu, neboť produkt (tedy má-li patřičné vlastnosti), velkou práci za prodejce provede sám. Není však možné nechávat prodej zboží pouze na kvalitě například obalu od čokolády. Nevhodný přístup prodavače může tuto kvalitu degradovat a odsoudit naší pomyslnou čokoládu na další čas čekání v regále.

Co tedy mystery shoppingem zjistíme? Zejména to nejdůležitější pro prodej a sice, jak se zákazník při nákupu cítí, zda má chuť utrácet více a vrátí se nebo zaplatí a rychle opustí váš obchod… Ovlivňuje ho v tom mnoho faktorů. Počínaje chováním personálu, přes uspořádání zboží, logiku jeho umístění, zvuků v prodejně, třeba až k osvětlení. Faktorů je opravdu nepřeberné množství a zaměřením alespoň na část z nich může přinést pomyslné ovoce v podobě vyšší útraty zákazníkem.

Máme připraveno mnoho otázek (ano otázek – odpovědi dostaneme od mystery shopperů) v našem katalogu dotazů. Jsou přehledně řazeny do kategorií a s jejich přesným výběrem Vám samozřejmě pomůžeme.

Zákazník nakupuje 5 smysly… tedy využijme je k tomu, aby u Vás utrácel. Mystery shoppingem zjistíte, jak zákazníci vnímají to, co u Vás vidí, slyší, cítí…

Zadejte do formuláře kontakt na kompetentní osobu, se kterou dojednáme možnosti a podmínky spolupráce.