Prodejce služeb

Prodejce služeb

Prodej služeb je z hlediska mystery shoppingu asi tou nejzajímavější oblastí. Ve většině případů i při prodeji zboží je focus ve větší míře na služby která zboží prodává.

Na druhou stranu je to také velmi subjektivní rovina vnímání kvality poskytování služeb. Některé způsoby mohou připadat jednomu vhodné a motivovat jej k nákupu dalších, naopak jinému může takový způsob připadat například příliš agresivní a spíše ho od nákupu odrazovat.

Klasickým případem je prodavačka v obchodě, která Vám „dýchá na záda“ a v pravidelném intervalu se dotazuje co si přejete, či zda může pomoci.

Pojďme ale zpět k Vám, prodejci služeb. U tohoto způsobu prodeje je velmi důležitá souhra více pracovníků, reprezentace těch, kteří jsou v přímém styku se zákazníkem a perfektní servis těch, kteří třeba ani nejsou vidět.

Z hlediska mystery shoppingu je pak leckdy poměrně těžké identifikovat, kde je potenciální problém. Říkáme těžké, nikoli nereálné.

Co Vám tedy mystery shopping přinese? Zejména prokáže, zda jsou viditelné případné nedostatky v komunikaci Vašeho personálu, poukáže na slabé články v týmu pro jejich případné přeorganizování na jinou pozici, a v neposlední řadě přinese report jak službu vnímá zákazník. Ano, sleduje nejen výsledek toho co si sám objednal, ale i přístup a jednání obsluhy, vybavení, možná si i dělá vlastní názor na pracovní postupy.
Má důvody k opakovanému nákupu právě u Vás?

Pošlete nám kontaktní údaje na kompetentní osobu, se kterou dojednáme bližší možnosti a podmínky spolupráce.