Přidat se

Přidat se

Máte zájem o kulturu nakupování a kvalitu služeb obecně? Poznávat nová místa, obchody a služby?
Pak Vám nabízíme přidat se k týmu mystery shopperů a provádět průzkumy u jednotlivých obchodníků.

Samotná činnost během mystery shoppingu (MS) je velmi subjektivní věc, ale to je dle našeho názoru v pořádku. Zákazník v dnešní době také chodí nakupovat s různou náladou a pocitem…

V první fázi se zaregistrujete formulářem níže abychom Vás mohli zařadit do skupiny mystery shopperů (MSp)

Samotný MS probíhá tak, že dostanete informaci, kde ve vašem okolí je třeba provést MS a k tomuto se můžete přihlásit.
Po potvrzení přihlášky k tomuto jednomu MS obdržíte informace o způsobu provedení a přehled témat a otázek, na které je třeba po provedení MS odpovědět, a výši odměny za tento MS.

Jakmile obdržíme odpovědi ode všech MSp, vyhodnotíme výsledky a předáváme zadavateli. Posledním krokem je inkasování financí od zadavatele a zaslání Vaší odměny Vám.

Registrace je zdarma.

Registrace nového mystery shoppera