ETICKÝ KODEX MYSTERYSHOPPERA

ETICKÝ KODEX MYSTERYSHOPPERA
  • pokud je Vám kdokoli z testovaného prostředí osobně známý, je třeba se z akce odhlásit.
  • Nikdo z testovaného prostředí nesmí dostat informaci, že jde o mystery shopping. Tímto je provedená práce bezcenná.
  • Odpovědi na otázky provedeného mystery shoppingu je třeba vyplňovat mimo prostor obchodníka, kde mystery shopping proběhl.
  • Podezření z porušení kteréhokoli bodu toho kodexu může mít za následek okamžité ukončení spolupráce bez nároku na jakoukoli náhradu.